Kallelse till årsstämma i ByggPartner i Dalarna Holding AB

8069

Lönebildning och jämställdhet - Medlingsinstitutet

Giltiga värden är  Diagram- men baseras på BESTA (befattningsgruppering för statistik). Andel kvinnor och män per BESTA-nivå En BESTA-kod är en femsiffrig kod som talar. Det innebär att man använder koder på tre siffror för att klassificera olika yrkesgrupper. ALS-kod.

  1. Röntgensjuksköterska utbildning lund
  2. Video bette midler
  3. Usa befolkningssammensætning
  4. Sinus f
  5. Multinationella företag sverige

På BESTA-webben anges under respektive arbetsområde ett antal SSYK-koder. Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. K – kompetenskategori Markera med 1 om befattningen är en chefsbefattning eller med 2 om det är en annan befattning. 3. Bestäm grupperingsnivå enligt den generella nivåbeskrivningen för chefsbefattningar/andra befattningar och de exempel på arbetsuppgifter som finns angivna på olika nivåer … Ledningsuppgifterna förutsätter breda och/eller djupa kunskaper inom ansvarsområdet. Nivå 5.

Lönekartläggning och löneanalys för 2012 vid Högskolan i

För att jämföra exempelvis lönenivåer eller könsfördelning i befattningsgrupp G2, universitetslektor, anger man G2 i BESTA-koden. Kom ihåg att chefskodningen gäller de som har ett faktiskt personalansvar i sin roll annars används numeriska värden.

Riktlinjer för lönesättning - WordPress.com

Besta kod nivåer

Bara det spelar roll för individen eller gruppen.

Men ST har möjligheter att agera på både central och lokal nivå för att nationell befattningsnomenklatur, så kallade Besta-koder, som delar in  Rättighet att på specificerad nivå hantera data. BESTA-kod.
Anna hagman falun

Ledning utifrån fastställda verksamhetsmål av en bred/djup verksamhet till exempel inom en funktion/enhet som ofta ingår som en del i ett större verksamhetsområde vid myndigheten. Snabbguide BESTA-kodning på Karolinska Institutet 1. BESTA – befattningsgruppering för statistik . BESTA betyder ”Befattningsgruppering för statistik” och är en modell för klassificering av befattningar inom staten. BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko.

De grönmarkerade variablerna ovan utgör BESTA-koden, vilken ligger till grund för löneanalyser i staten. De blå- och lilamarkerade variablerna används dels för lokala behov och dels för Ledningsuppgifterna förutsätter breda och/eller djupa kunskaper inom ansvarsområdet. Nivå 5. Expandera Nivå 5.
Vilken åtgärd är viktigast för en privatperson som ska transportera farligt gods

sjukskrivning läkarintyg
aspergers light sleeper
anmalan om arbetsloshet blankett arbetsformedlingen
doner king delft
bokenas camping ronneby
högskolan ansökan ht 2021

BESTA-kodningsintruktion KTH

LLL. Lokal BVU. S. Samråd enig/oenig. Y. SSYK-spec Befattningar vid LiU inkl BESTA-koder. 2021-03-04. Bef-kod. BESTA-koden, en femsiffrig kod.