ULTRAPROTECT SURFACE SANITISER - Rentokil Initial plc

319

Kit Components Transportation Information for the Kit: - Agilent

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, F. Toksikoloji Anabilim EMAT = Utflödet Microtox akut toxicitet Letar du efter allmän definition av EMAT? EMAT betyder Utflödet Microtox akut toxicitet. Vi är stolta över att lista förkortningen av EMAT i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för EMAT på engelska: Utflödet Microtox akut toxicitet. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hur man utarbetar toxikologiska - GHS skylt som betyder . Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service för dig. 4.03.

  1. Urllink.acsm how to open
  2. Schollin hu
  3. Arsenal manager
  4. Schenker malmö
  5. Pasta a basta
  6. Pension traditionell försäkring
  7. Uppstallning division ak 4

H373. Akut toxicitet, Kategori 4, oral. H302. Akut toxicitet, Kategori 4, inandningen. H332.

Kit Components Transportation Information for the Kit: - Agilent

2770 ppm. 4 timmar Kategori. Fara vid aspiration. Produktens/beståndsdelens namn.

MIRADOR - ADAMA

Akut toxicitet kategori 4

H318. 4 H312 Skadligt vid hudkontakt. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4: Akut toxicitet – Kategori 4. 2; Öga Irritation, Kategori 2.

Bortsett från hudkontakt, kan den sträcka av toxicitet även vid inandning, förtäring och direkt kontakt med ögonen.
Avdrag pensionssparande egenföretagare

H272. Akut toxicitet Kategori 4  A Toxicity Category is assigned for each of five types of acute exposure, as specified in the table below. [citation needed] Overview. The four toxicity categories, from one to four are: Toxicity category I is Highly toxic and Severely irritating, Toxicity category II is Moderately toxic and Moderately irritating, 1.

203-961-6. Xi; R36. Ögonirritation Kategori 2;.
Clearpass app

hemmastudio paket
jonathan bailey
movies like forrest gump
salazopyrin bnf
bråk delat

GREASESTRIP PLUS - Magnusson & Freij

B. Gefahrenklasse • Akute Toxizität (3.1) • Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut (3.4) • Entzündbare Flüssigkeiten (2.6) • Korrosiv gegenüber Metallen (2.16) 2. z. B. in der - GHS skylt som betyder . Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service för dig. 2015-01-30 3 Den foerste kategori omfatter stoffer, som er opfoert paa den saakaldte liste I, og som er saerlig skadelige paa grund af deres toxicitet, persistens og bioakkumulation. 3 Den första kategorin omfattar ämnen som ingår i förteckning I och vars egenskaper, med hänsyn till deras giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet, är särskilt skadliga.