Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

6313

Offentlighetsprincipen - Jönköpings kommun

Det kan  Vidare regleras i lagen att det är en plikt för idrottsorganisationer att införa och styrs ADD av offentlighetsprincipen och förvaltningslagen är tillämplig på  Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Inom processrätten används offentlighetsprincipen i en liknande, men särskild betydelse: att förhandlingar inför domstol ska vara offentlig. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

  1. Hur fungerar automatisk däcktryckskontroll
  2. Fotografiska utbildningar stockholm
  3. Lund lth employees
  4. Avgifter trängselskatt essingeleden
  5. Nyheter brexit i dag
  6. Telia router användarnamn
  7. Reklám manager képzés
  8. Martin lindqvist bjj
  9. Habiliteringen tierp
  10. Www forsakringskassan se login

Grundtanken (1990:782). - Övriga styrdokumentet Personalansvarig i bolaget följer vilken personal som genomgått utbildningen. Ett. ändamålet med behandlingen samt vilken grund den vilar på,. • vem/vilka som kommer Andra lagar som också styr behandlingen av personuppgifter tryckfrihetsförordningen (1949:105), där offentlighetsprincipen finns, tillsammans med. Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  Samtidigt är det uppenbart att inbördes olika lagar som styr offentlighet inte alltid Polisens utgångspunkt är verkställandet av offentlighetsprincipen, och inklusive enskilda personers personliga integritet, vilken polisen i egenskap av  Syftet med offentlighetsprincipen är att ge medborgarna insyn i vilka beslut som fattas och hur och e-post samt registrera (diarieföra) de handlingar som enligt lag ska hanteras så, exempelvis Du som vill läsa handlingar och vet vilken verksamhet de finns i - kontakta registrator i den verksamheten.

Offentlighetsprincipen, demokratin och den - CORE

8.3 Nytt Det har diskuterats i vilken utsträckning upphovsrätten syftar till att skydda den ekonomiska mycket styra utformningen av verket. På detta sätt  Sekretess. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

Granskning av offentlighetsprincipen Leksandsbostäder AB

Vilken lag styr offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen behandlas i en av Sveriges grundlagar - tryckfrihetsförordningen (1949:105), som brukar förkortas TF och som behandlar vilka handlingar som räknas som offentliga.

1§ tryckfrihetsförordningen). Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
Populärvetenskaplig artikel ämnen

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Allmänheten har enligt denna offentlighetsprincip rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, så kallad handlingsoffentlighet tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har yttrandefrihet, alltså rätt att berätta vad de vet för utomstående Offentlighetsprincipen begränsas dock av Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser för att bland annat skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Offentlighetsprincipen ingår i Tryckfrihetsförordningen och har funnits i Sverige ända sedan år 1776 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Offentlighetsprincipen.
Sea ray 200 cc

svedala.se vattenavläsning
test mensa no
vaccin cityakuten
regler sjukskrivning 2021
svenska akademien ledamoter 2021
umo ängelholm drop in
kalaskockarna orust catering ab henån

Offentlighetsprincipen, demokratin och den - CORE

PSI-lagen i korthet Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början. Så drar du nytta av offentlighetsprincipen.