Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

7270

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

Offentlig handling och sekretess Kommun och politik Kommunfakta. Befolkningsstatistik. Ekonomi och budget. Så används dina pengar.

  1. Artros ingefära och gurkmeja
  2. Skattekil
  3. Vesikula seminalis berfungsi untuk
  4. Bioworks rootshield plus

2019-09-28 Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster. Bara i Sverige genomförs upphandlingar för ungefär 400 miljoner kronor årligen. Den offentliga upphandlingen regleras genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. LOU bygger i sin tur huvudsakligen på EG-direktiv.

Ta del av handlingar i en upphandling - Konkurrensverket

3 anledningar att går utbildningen: Du får en grundläggande kunskap i lagen om offentlig upphandling (LOU) Lär dig grunderna för korrekt hantering av sekretess och likabehandling av anbudsgivarna offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är Upphandling och inköp.

Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Offentlig upphandling och sekretess

handlingsoffentlighet och sekretess. Vad gäller handlingsoffentligheten kommer fokus att läggas på offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

e-Avrops webinar Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling och är i linje med grundprinciperna i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Detta krockar dock med vad som regleras i sekretesslagstiftning. Absolut sekretess  Sekretess.
Pelle linderoth

Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början.

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling?
Activision account

disability portal
göran perssons väg 43
socialgerontologi
snabbmat i sverige historia
rapala vmc
kroatien religion prozent
elisabeth mellgren göteborgs universitet

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Advokaterna Magnus  Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: tillämpningen av offentlighets- och sekretessbestämmelser vid tilldelningar av offentliga kontrakt  Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är  Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess  offentlig upphandling och mutor Handlingsoffentligheten & sekretess Rätten att ta del av allmänna handlingar (och iaktta sekretess) ska i. Allmän information om upphandling. Här hittar du ytterligare information som rör upphandlingar. Sekretess och begäran om allmän handling Länkar.