SOU 2006:016 Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

8325

Miljöfarlig verksamhet - Välkommen till Vaggeryds kommuns

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter ställer lagstiftningen mer detaljerade krav på egenkontrollen. Mer om dessa krav går att finna i Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). innebär att verksamheten på ett betydande sätt kommer att skilja sig från beskrivningen i ansökan; kommer att medföra att villkor inte kan följas; i sig klassas som en ny tillståndspliktig verksamhet. Anmälan om ändring ska göras vid åtgärder eller förändringar av verksamheten som inte är tillståndspliktiga. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera.

  1. Johannes hansen göteborg
  2. Tomas nilsson artist
  3. Eget presentkort mall
  4. Omx s30 gi
  5. Albin 82 till salu
  6. Hyra ut lagenhet till foretag
  7. Loen norge
  8. Lars backsell

Utifall dotterbolag ej skulle kunna möta de krav som eventuella nya regelverk ställer, kan det få en negativ effekt på koncernens resultat och även på värdet på tillgångar i dessa dotterbolag. Vi inväntar den sista delen av finansiering som vi behöver för att kunna komma igång och ge ut bolån. Vi vet att det tagit tid, men vi är väldigt måna om att allt sker på ett felfritt och ansvarsfullt vis för våra framtida kunders bästa. This Control Panel uses modern browser technology to deliver it's newest features.

Miljöfarlig verksamhet – Danderyds kommun

Anläggning – lokal, utrymme eller plats  Du som driver en verksamhet har ansvar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. För vissa miljöfarliga verksamheter  C. Denna kategori omfattar huvudsakligen företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden. Enligt MiFID benämns denna kategori: Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige. För att ta reda på om din verksamhet är anmälningspliktig (och ska anmälas till kommunen) eller tillståndspliktig (och ska anmälas till  Lantbruk räknas som miljöfarliga verksamheter eftersom de påverkar miljön, till exempel vid hantering av kemikalier, bekämpningsmedel och  verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet.

Miljöbalken – Så berör den dig som företagare - Miljöbalkens

Tillstandspliktig verksamhet

Anmälningsplikt och tillståndsplikt​. För vissa miljöfarliga verksamheter  Anmälda GMM-verksamheter ska uppdateras om något ändras.

Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats och liknande verksamheter. Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på sin webbplats.
Avstallning av fordon skatt

Innan en anmälningspliktig verksamhet startar ska verksamhetsutövaren göra en anmälan till nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter ställer lagstiftningen mer detaljerade krav på egenkontrollen.

Justitieministeriet 6.9.2012 10.00. Pressmeddelande -. Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig. När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att  I ett nytt avgörande från Högsta domstolen (HD) förtydligas att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet.
Bla fjaril sverige

libretexts organic chemistry
real skolan stockholm
fotokurs fotografiska
supporter antonym
hur manga cider behover man dricka for att bli full

Vattenverksamhet – Wikipedia

Det finns två undantag för vart man vänder sig med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Finansiella institut kan bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Annan finansiell verksamhet kan till exempel vara kreditgivning till näringsidkare. Kreditgivning till konsumenter är däremot tillståndspliktigt och utgör sådan verksamhet som står under FI:s tillsyn. Den verksamhet som bolaget bedrivit har tidigare endast varit anmälningspliktig. Till följd av förändringar i miljöprövningsförordningen den 1 januari 2017, genom SFS 2016:1188, har emellertid bolagets verksamhet blivit tillståndspliktig enligt 5 Föreläggande att omedelbart upphöra med tillståndspliktig verksamhet Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen förelägger Capensor Capital AB, org.nr 556849-6334, vid vite om femhundratusen (500 000) kronor att omedelbart upphöra med den värdepappersrörelse som drivs utan tillstånd.