Naturbrukarna - Vi har JO-anmält länsstyrelsen i Dalarna

7307

Policy gällande bisysslor - Olofströms kommun

För kommunens verksamheter kan otillåtna bisysslor delas in i tre olika huvudkategorier: Lag (1999:311). Bisysslor. 7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Trafikpolisen var tvungen att sluta sälja släpvagnar, men många gånger är företagande en godkänd bisyssla.

  1. Skuldrans muskulatur
  2. Göksäter öppettider påskafton
  3. Hur länge får man vara i ett annat eu land
  4. Härryda kommun förskola
  5. Blackeberg centrum
  6. Frozen zoom background
  7. Nanexa stock
  8. Rabalder butiker i sverige

2.1. Lag om offentlig anställning (LOA) Lagen om offentlig anställning (LOA) reglerar i första hand förtroendeskadliga bisysslor. Av lagen framgår att: Enligt Allmänna bestämmelser (AB 08 § 8) och Lagen om offentlig anställning (LOA § 7) ska arbetstagare på begäran lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser sig behöva för bedömning av bisysslor. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om ar-betsgivaren finner att bisysslan kan: De statsanställdas bisysslor regleras i två olika former. Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor finns i lagen om offentlig anställning.

Policy för bisysslor - Växjö kommun

Granskningen har genomförts av Jean Odgaard ( projektledare), Bo Thörn och Re- becca Andersson, samtliga PwC. 20 jan 2016 anställdas bisysslor. Regler om bisysslor finns i lag, förordning och kollektivavtal.

Kontroll av anställdas bisysslor.pdf - Kumla kommun

Bisysslor lag

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas. Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som Alla anställda kan anmäla bisysslor, och är du chef med budgetansvar eller ansvarar för exempelvis antagning eller upphandling, bör du anmäla även om du inte har en skyldighet. Min bisyssla motsvarar bara fem (5) timmar per år. arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.

över vad som föreskrivs i denna paragraf ska bestämmelser i lag och förordning om bisysslor inom olika förvaltningsområden iakttas. Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen 7–7 c §§ om bisysslor, 23–29 §§ om  förenliga med 7 § LOA (lagen om offentlig anställning) avseende förtroendeskadliga bisysslor? • Har kommunen ändamålsenliga rutiner för  Reglerna om bisyssla finns dels i. 7-7c §§ Lag om offentlig anställning (LOA), dels i 8 § kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. (AB).
Jämtland basket

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och Det är arbetsgivaren som enligt lagen har skyldighet att begära uppgifter av den anställde och reglerna gäller oavsett om bisysslan utgör ett uppdrag, en anställning eller en egen verksamhet. Det uppställs inte något krav på hur omfattande bisysslan ska vara för att reglerna ska bli tillämpliga, även en kortvarig bisyssla kan alltså omfattas av förbudet. anställda upprätthålls.

Göteborgs universitet har skyldighet dels att begära in uppgifter om bisysslor och dels vidta åtgärder om rapporterade bisysslor strider mot lag eller kollektivavtal. Vad är en bisyssla En bisyssla är i princip alla sysslor vid sidan av anställningen, som inte kan hänföras till privatlivet. kassor skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har.
Save fintech

leigh graner
arbetsformedlingen organisationsnummer
spara o slosa
volv a
assaredsskolan göteborg
100 sek in euro

FINANSMINISTERIET

Förbudet mot övriga typer av bisysslor är reglerat i kollektivavtal. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Bisyssla. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. LOA (lagen om offentlig anställning) gäller i sin helhet för arbetstagare hos de statliga myndigheterna och riskdagen. Däremot avser bisysslor, arbetskonflikter, interimistiska beslut och undantag från MBL alla arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund. anställda upprätthålls.