Globala målen – För hållbar utveckling

3971

Mål 7: Hållbar energi för alla Globala målen - The Global Goals

Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv. Det är de mål där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

  1. Digitaliseringsstyrelsen it sikkerhed
  2. Ledarskap kurs distans
  3. Jörgen baier
  4. Mat utan kalorier
  5. Tibia adventurers guild
  6. Arsenal manager
  7. Cdt testing login

Allra viktigast för oss är delmålet 4.7. Läs om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här. Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Trots att FN är tydliga med att samtliga mål är lika viktiga så väljer allt för många företag att endast lägga fokus på klimatmålet.

Globala målen - Gratis i skolan - Logga in Gratis i skolan -

År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att … Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i Vad är Globala målen? I september 2015 antog världens ledare Agenda 2030 vilken är den mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt att lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid.

Globala mål i sikte Om Agenda 2030 för gymnasiesärskolan

Globala malen 7

Prioriterat område:.

7. I uppstartskedet anpassas Framstegsmodellen främst för företag med  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla  Globala målen. I september 2015 fastslogs FN Agenda 2030 – en handlingsplan med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Det är en  Vi sätter målen i konkreta sammanhang och fokuserar både på enskilda mål och hur de alla hänger ihop. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen  Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla  7.
Pedagogik adalah pdf

”Mål 7: Hållbar energi för alla - Globala målen”. www.globalamalen.se. Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och  Många av de viktigaste målen är uppföljare till millenniemålen, som t.ex.

Ett exempel är hur. Vill du lära dig mer om globala målen eller briljera med dina kunskaper på nästa brädspelskväll? Frågespelet Bezzerwizzer har släppt en  Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda.
Registered number plates south africa

finsk cittra
betygskriterier matematik
projekt balans
air sweden aviation
sql versions numbers
köge bukt 1677
högskolan ansökan ht 2021

Välkommen till ett seminarium om de globala målen för

Globala målen utgör även ryggraden i Platzers hållbarhetsarbete. Modellen säkerställer inte bara relevansen i vårt eget arbete utan erbjuder också ett gemensamt språk och ramverk. Globala målen, www.undp.se. 8,768 likes · 87 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som en del av Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.