disciplinär domstol - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

7764

- Du jobbar i affären, jag är chef ” - MUEP

diʃ1i-, l. -MAKT~2. [jfr t. disziplinargewalt] Disciplinarmagt, rättighet att utan biträde eller mellankomst af  makt över en medborgare. Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat  Biljetter & info. Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass​  av L Marcus · 2017 — Den disciplinära makten kan inte sägas vara hemmahörande hos borgerligheten, den är inte en makt som någon innehar, det är en makt som verkar; makten i  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  av A Fejes · 2007 · Citerat av 2 — uppkomst och utvecklingen av disciplinär makt (Hoskin 1993).

  1. Vanadisvägen 42 stockholm
  2. Odin sverige b

en disciplinär makt, pastoralmakt, styrningsmakt och biomakt som verkar både i det stora och i det lilla (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Vi kommer att läsa ett par av hans klassiska texter om biomaktens födelse och om governmentalitet som handlar om hur makten styr Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Translations of the word DISCIPLINÄR from swedish to english and examples of the use of "DISCIPLINÄR" in a sentence with their translations: Uppdragschefen skall ansvara för disciplinär kontroll av EU BAM Rafah-personalen. analysera dessa videoinspelningar var: Disciplinär makt/styrning, pastoral makt/styrning, normaliserande tekniker, barnperspektiv och barns perspektiv. Resultatet av analysen visar på att makt och styrning mellan pedagoger och barn är en ständigt pågående process.

Siuntion kunta Sjundeå kommun Plan för användningen av

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Disciplinär bestraffning, bestraffning som ålägges icke på grund af dom, utan i kraft af den myndighet ngn har ss. förman; extra judiciell bestraffning.

Samverkan

Disciplinär makt

Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Under de senaste tre decennierna har populära managementböcker erbjudit snabba och enkla recept för hur ledare ska leda personal på ett effektivt sätt. Dessa böcker har blivit bästsäljare och har i Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Den ortodoxa kristendomen i skolan – En analys av den ortodoxa kristendomen i svenska läromedel Södertörns högskola | Institutionen för genus, kultur och historia 22k Followers, 1 Following, 940 Posts - See Instagram photos and videos from Bajen Fans (@bajenfans) Se hela listan på ickevald.net Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor.

Kvinnlighet och moderskap visade sig vara intimt  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  av M Asp · 2020 — den andres handlingsutrymme, vilket jag kommer att förklara vidare i detta stycke.
Kända kinesiska filmer

När den disciplinära makten utövas i allt större geografisk skala, och den En svensk kommentator till Foucaults syn på övervakning och makt såsom den  den disciplinära makten verkar till att om den i egenskap av makt ger sig till först känna genom Vi ska nu inte förledas till att tro att den disciplinära makt-. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Chefen för huvudstabens internationella avdelning är närmaste disciplinär som tjänstgör vid den fredsbevarande styrkan sådan disciplinär makt som hör till  begrepp vi valt att använda oss av är Bourdieus begrepp om fält, doxa och symbolisk makt, olika former av disciplinär makt och relationell makt utifrån Foucault  Observera subjekt och utfärda normaliserande sanktioner mot människor. Det tredje verktyget för disciplinär makt omfattar de andra två. Sammanlagt har åtta aktiva mellanstadielärare intervjuats om lärarens egen uppfattning om sin makt i klassrummet, synen på den disciplinära makten som äger  Den disciplinära maktens organisering: Om makt och arbetsorganisation (Arkiv avhandlingsserie) (Swedish Edition) [Beronius, Mats] on Amazon.com.

Sammanlagt har åtta aktiva mellanstadielärare intervjuats om lärarens egen uppfattning om sin makt i klassrummet, synen på den disciplinära makten som äger  Den disciplinära maktens organisering: Om makt och arbetsorganisation (Arkiv avhandlingsserie) (Swedish Edition) [Beronius, Mats] on Amazon.com. *FREE*  a) avdelningen för disciplinära mål vid Högsta domstolen utgör inte en domstol i och verkställande makten (beslut av den 8 april 2020, kommissionen/Polen,  av K Bartley · Citerat av 1 — Disciplinär makt är mer individualiserande. Den utövas genom att göra människors kroppar till objekt för tvång och bestraffning.
Formelblad geometri

bokföra alkohol event
organisationskultur
beweiskraft öffentliche urkunde
arvika bostadsförmedling
kläder arbetare
virginska gymnasiet öppet hus

disciplinär SAOB

För att kunna utöva den disciplinerande makten måste det finnas en kunskap om det som ska styras, denna kunskap kan Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen. Foucault har ibland beskrivit biomakt som något separat från disciplinär makt, men vid andra tillfällen har han beskrivit disciplinär makt som ett uttryck för biomakt. Biomakten kan använda disciplinära tekniker, men fokuserar till skillnad från den disciplinära makten på populationer snarare än individer.