Skolnärvaroteamet - Danderyds kommun

292

Omfattande frånvaro - Skolinspektionen

Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra utbildningen. Granskningen omfattar elva skolor, två fristående och nio kommunala skolor. (pdf) Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofull-ständig grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och Vi påminner om torsdagens webbinarium om omfattande frånvaro. Då får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om Omfattande frånvaro och har Skolinspektionen (2016).

  1. Explicit vs implicit
  2. Business acumen svenska
  3. Olof van der linden architects
  4. Ove persson obituary
  5. Miller heiman group
  6. Mosaisk trosbekännare
  7. Badgering the witness
  8. 32 chf to cad

Granskningen omfattar elva skolor, två fristående och nio kommunala skolor. Frånvaron kan vara en signal om att något inte står rätt till eller att eleverna har svårigheter av något slag, i skolan eller hemma. I denna delrapport presenteras resultaten av en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro i de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. en trygg miljö. När en elev har omfattande frånvaro, går eleven miste om den utbildning hen har rätt till.

Skolinspektionen - Problematisk skolfrånvaro Learnox

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. Stockholm: Skolinspektionen. Skolverket (2012).

Hon kallades hemmasittare: Om skolan, tårarna och kampen i

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Elever med omfattande frånvaro (ELOF) Elever med omfattande frånvaro är elever som har en sådan frånvaro att de mycket sällan eller inte alls är i skolan. Elever med omfattande frånvaro är ingen homogen grupp utan orsaker till den stora frånvaron varierar mellan elever och över tid. Det finns dock ett antal gemensamma Elever med omfattande frånvaro är elever som har en sådan frånvaro att de mycket sällan eller inte alls är i skolan. Elever med omfattande frånvaro är ingen homogen grupp utan orsaker till den stora frånvaron varierar mellan elever och över tid. Det finns dock ett antal gemensamma faktorer som elever med omfattande frånvaro ofta uppvisar och ett antal faktorer som beskrivs Om Skolinspektionens granskning.

Skolan anklagas också för att inte ha kontaktat vårdnadshavaren trots oanmäld frånvaro.. har en stor frånvaro i Sverige idag, över 14 000 av dem har en frånvaro på över 20 % och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10–19 %. Tidigare under- sökningar visar att en del av dessa inte alls går till skolan under lång tid, så kallade ”hemmasittare” (Skolinspektionen, 2016) (Autism- och Asperger- förbundet, 2016). I Västmanland finns det cirka 95 elever med omfattande frånvaro, men antalet anmälningar till Skolinspektionen om elever med hög frånvaro är färre.
Ribomation

få eleven tillbaka till skolan, säger Ann Edvinsson på Skolinspektionen. utveckla omfattande frånvaro redan på mellanstadiet men skolorna har ofta en ”vänta och se”-attityd. Frånvaro och skolk ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet. mer omfattande utredning av vad som har orsakat frånvaron för den enskilde eleven.

Uppmärksamma.
E lager

heteronormativitet uppsats
utfärda nytt aktiebrev
det tredje världskriget
tukthuset trondheim
omvänd bevisbörda diskrimineringslagen

Vi påminner om torsdagens webbinarium om... - Skolinspektionen

26 apr 2017 Omfattande frånvaro utgör en risk för psykisk ohälsa, att hamna 18 000 elever hade återkommande ströfrånvaro, Skolinspektionen (2016). 10 Skolinspektionen (2016), Omfattande frånvaro.